10 May 2018
International science and research project in organic sorghum cultivation

(This article is available only in Ukrainian language)

10 травня 2018 року Українською асоціацією молодих фермерів, Житомирським національним агроекологічним університетом та датською компанією SponsorMeter ApS розпочато активну фазу реалізації спільного міжнародного науково-дослідного проекту з вирощування органічного сорго.

На дослідному полі ЖНАЕУ проведено посів різних сортів сорго за органічною технологією вирощування. У рамках запланованих заходів проекту буде проведено спостереження за виконанням технологічних процесів, ростом та розвитком рослин в умовах Полісся, за результатами яких будуть підготовлені практичні рекомендації.

Успішність реалізації даного проекту відкриє нові перспективи для розвитку органічного землеробства на Поліссі, співпраці вітчизняних та європейських підприємств, а також залучення іноземних інвестицій в агробізнес регіону.