9-10 листопада 2017 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»

9-10 листопада 2017 р. представники Української асоціації молодих фермерів взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки», що проходила на базі факультету Економіки АПК Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Підчас заходу обговорювались основні існуючі тенденції впливу глобальних економічних змін на агробізнес та запропонувати можливі напрямки його розвитку, а також: вплив глобальних економічних змін на розвиток економіки і менеджменту агробізнесу; зв’язок аграрної економічної освіти і науки з аграрним бізнесом; удосконалення контролю, аналізу та обліку в підприємствах і компаніях аграрного бізнесу.

Конференцію відкривав ректор КНЕУ Д.Г. Лук’яненко, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту агробізнесу.

Захід організований при підтримці всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація», Аудиторсько-консалтингової компанії «BDO Україна», коледжу сільського господарства, харчових продуктів та природних ресурсів Університету Міссурі (США), Братиславського економічного університету (Словаччина).

На конференції працювали наступні секції:

Секція 1. Глобальні виклики та їх вплив на агробізнес України

Питання, що розглядались на секції: тенденції світових аграрних ринків та їх прояви в Україні; напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної агропродовольчої продукції; євроінтеграційні процеси та перспективи розвитку ринку агропродовольчої продукції країн ЄС; торгівельні війни на ринках продукції АПК: формування системи протидії; особливості стратегії українських агрохолдингів на ринках капіталу; сучасні тенденції менеджменту підприємств агробізнесу; соціальний аспект управлінської парадигми в агробізнесі; екологічна складова в управлінні агропромисловими формуваннями; управлінські аспекти залучення інвестицій в агробізнес; інтелектуалізація та інформатизація систем управління в агробізнесі.

Секція 2. Зв’язок науки з виробництвом при підготовці фахівців з економіки та менеджменту агробізнесу

Питання, що розглядались на секції: компетенції фахівців в сфері економіки і менеджменту, які потребує сучасний агробізнес; кваліфікаційні вимоги до викладачів університетів в сфері економіки і менеджменту агробізнесу; удосконалення існуючих навчальних планів відповідно до вимог агробізнесу та міжнародного досвіду; партнерство університету та бізнесу як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України; сучасний формат сертифікаційних програм: професійні потреби; випускники як стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності.

Секція 3. Обліково-аналітичне забезпечення  управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції: шляхи розвитку обліку та звітності в агропромислових формуваннях; контроль і аналіз в управлінні діяльністю агропромислових формувань.

Опублікований збірник наукових праць «Економіка і підприємництво», що входить до переліку наукових фахових видань України.