02 September 2017
All-Ukrainian scientific-and-practical conference "Cooperatives 2017"

(This article is available only in Ukrainian language)

02 вересня 2017 р. на базі Житомирського національного агроекологічного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Кооперативні читання: 2017 рік».

Конференція була присвячена 60-річчю з дня народження відомого вченого-кооператора, професора В.В. Зіновчука.

У заході взяли участь: ректор ректор ЖНАЕУ, д.е.н. Скидан О.В.; директор ННЦ “Інститут аграрної економіки”, д.е.н., професор, академік НААНУ Лупенко Ю.О.; голова Житомирської обласної ради, к.е.н. Ширма В.В.; д.е.н., професор, академік НААНУ Саблук П.Т.; д.е.н., професор, академік НААНУ Малік М.Й.; д.е.н., професор Молдаван Л.В.; професор член-кореспондент НАН України Бородіна О.М.; к.е.н., координатор робочої групи з питань розвитку сільських територій Мінагрополітики України Корінець Р.Я.; д.е.н., професор Раманаускас Юліус; президент Літовської асоціації кооперативів “Шлях кооперації” Кузминкас Йонас; д.вет.н., професор Галатюк О.Є.; д.е.н., професор Зіновчук В.В. та інші.

Підчас заходу розглядались наступні питання: кооперація та аграрна реформи в Україні; розвиток с.-г. обслуговуючої кооперації в аграрному секторі України; роль кооперативів у встановленні фермерських господарств сімейного типу; міссія кооперації у забезпеченні сільського розвитку; кооперативи у странах ЄС; завдання та проблеми літовських кооператорів; досвід створення кооперативу бджолярів, екологічні можливості кооперації тощо.

Підчас заходу науковці і практики обмінялись думками щодо вирішення актуальних проблем розвитку с.-г. кооперації в Україні.. Результати досліджень опубліковані у збірнику матеріалів конференції. Була ухвалена резолюція, з якою буде зверненно до відповідних органів державної влади, наукової громадськості та сільских кооператорів.