Про нас

Українська асоціація молодих фермерів заснована у лютому 2002 року з метою сприяння інтеграції України до світового економічного й освітнього простору, налагодження співробітництва між Європейським Союзом та Україною у напрямках аграрної освіти, науки, бізнесу та розвитку сільських територій.
Напрямки діяльності УАМФ:
залучення молоді до аграрних навчальних закладів, формування у неї сучасних європейських поглядів
на агробізнес та розуміння його перспективності
реалізація міжнародних програм для підвищення рівня кваліфікації молодих спеціалістів аграрної сфери
та розвитку кадрового потенціалу галузі АПК України відповідно до стандартів ЄС
інформаційне забезпечення молодих фермерів щодо провідних технологій у сільськогосподарському
виробництві, сучасного аграрного менеджменту та європейських стандартів якості продукції
організація співпраці фермерів для вирішення спільних питань
розробка програм щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фермерських господарств
в контексті євроінтеграції
встановлення міжнародних зв’язків між науковцями, фахівцями агробізнесу, освітніми закладами,
підприємствами та установами з метою обміну науковими і технологічними розробками в аграрній
сфері, а також реалізації грантів
налагодження тісної взаємодії підприємств аграрної сфери з іноземними партнерами та інвесторами.
Українська асоціація молодих фермерів завжди відкрита до співпраці. Ми готові розглянути всі проекти, спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграрної сфери України.