Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність УАМФ спрямована на забезпечення поступової інтеграції України до міжнародного економічного простору через реалізацію соціально-економічних та дослідницьких проектів.

Покращання аграрної освіти

На грантовій основі УАМФ впроваджує в аграрних вищих навчальних закладах освітні модулі з сучасних європейських технологій у сільськогосподарському виробництві та менеджменті. За участю міжнародної компанії DataLab ми забезпечуємо освітні установи інформаційною системою Pantheon Farming, яка призначена для комплексного управління аграрними підприємствами будь-якого розміру та форми господарювання.

Підготовка кадрового потенціалу АПК

УАМФ здійснює стратегію Міністерства аграрної політики щодо формування сучасного кадрового потенціалу для вітчизняного сільськогосподарського виробництва. У межах стратегії наша організація реалізує програми стажування дипломованих фахівців, студентів та сільської молоді на базі провідних аграрних підприємств світу.

Встановлення зв’язків між науковцями і фахівцями агробізнесу

УАМФ активно сприяє розвитку співпраці між вітчизняними та іноземними науковцями, фахівцями агробізнесу, підприємствами, освітніми закладами тощо. З метою обміну науковими і технологічними розробками в аграрній сфері ми періодично організовуємо міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи.

Розвиток агробізнесу та впровадження сучасних технологій

УАМФ розробляє програми для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних фермерських господарств в контексті євроінтеграційних процесів.

У межах співпраці з міжнародною програмою Bridges щодо імплементації сучасних технологій у вітчизняному агробізнесі, УАМФ підтримує проект Ag Progress Project, спрямований на оздоровлення ґрунтів та підвищення їх родючості.

З метою розвитку міжнародних зв’язків та партнерських відносин між дослідними установами і представниками агробізнесу, УАМФ спільно з програмою Bridges організовує вузькоспеціалізовані агробізнес-поїздки до США.

Залучення інвестицій у розвиток сільських територій

УАМФ активно сприяє залученню інвестиції в аграрний сектор економіки України. Інвестиційні проекти, які підтримує наша організація, спрямовані на розвиток сільських територій, створення нових перспективних суб’єктів господарської діяльності та виробництво конкурентоспроможної продукції у агробізнесі.

Ми відкриті до співпраці і готові розглянути всі проекти, які можуть бути реалізовані за участю нашої організації.